Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Presbytery:
Mid Wales & Border (cy)
Gwefan:
Gwasanaethau:
10:30 ac/and on Zoom (English/Saesneg)
Rhif Cyswllt
01970 890321

Mae cyfarfod eglwysig croesawgar am 10:30 ar fore Dydd Sul a gweithgareddau yn ystod yr wythnos. Cynhelir Ysgol Sul yn ystod y gwasanaeth boreol.