Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Presbytery:
South East Wales (cy)
Gwefan:
Gwasanaethau:
10:45 (English/Saesneg)
Rhif Cyswllt
01443 300345

Rydym yn gyfuniad hapus o eglwysi Bedyddiedig, Diwygiedig Unedig a Phresbyteraidd a unodd yn 2002. Mae’r brif eglwys ar y gyffordd rhwng Gelliwastad Road a Penuel Lane, ac mae Church House ar Mayfield Road.

Ymysg gweithgareddau’r eglwys mae Clwb Plant (nos Fawrth am 6yh) a Gr?p Ieuenctid (nos Iau am 7:30yh), sy’n cael eu cynnal yn Church House. Hefyd mae Chwiorydd (dydd Mercher am 2yh) a Bar Coffi gyda chacennau cartref a chyfle i wneud cardiau (dydd Sadwrn rhwng 10yb-12yh) yn y brif eglwys. Rydym yn eglwys Masnach Deg ac mae gennym lu o gysylltiadau â’r gymuned.

src=/userfiles/images/Churches/350x280/1242StDavids2.JPG