Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Presbytery:
South East Wales (cy)
Gwefan:
Gwasanaethau:
10:15 (English/Saesneg)
Rhif Cyswllt
Church Centre (01633 843730)

Ym mhopeth y gwnawn, ein hamcan yw ‘gwneud Iesu’n hysbys’.

Rydym yn rhan o Bartneriaeth Ecwmenaidd Leol (EBC ac Eglwys Ddiwygiedig Unedig) ers 2008. Ym mis Rhagfyr 2010, agorwyd Canolfan Gymunedol Eglwysig newydd fel rhan o’r capel ac mae’n cael ei defnyddio’n helaeth ar gyfer estyn allan i’r gymuned.