Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

I ddarganfod mwy am lleoliad ein capelu cliciwch yma am fap.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Jenny Garrard
Presbytery:
Mid Wales & Border (cy)
Gwefan:
-
Gwasanaethau:
3:00 & 6:00 (English/Saesneg)
Rhif Cyswllt
Mrs Marian Harries (01597 810305)

 

 

Rydym yn gynulleidfa fechan a chyfeillgar. Rydym yn cynnal oedfa am 3yh ar y Sul yn ystod Ionawr, Chwefror a Mawrth. Yn ystod gweddill y flwyddyn, cynhelir yr oedfaon am 3yh a 6yh. Rhwng oedfa’r prynhawn a’r nos mae paned ar gael i aelodau a chyfeillion.

Os ydych yn byw yn yr ardal neu yma ar wyliau, mae croeso i chi gyda ni.