Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Parch Monica O'Dea
Presbytery:
Mid Wales & Border (cy)
Gwefan:
-
Gwasanaethau:
3pm Tachwedd i ddiwedd Ebrill a 6pm o fis Mai tan ddiwedd mis Hydref (English/Saesneg)
Rhif Cyswllt

Rydym yn gynulleidfa fechan a chyfeillgar. Rydym yn cynnal gwasanaeth dydd Sul ar yr 2il a’r 4ydd dydd Sul am 3pm yn ystod Tachwedd, Rhagfyr, Ionawr, Chwefror a Mawrth. Am weddill y flwyddyn mae’r gwasanaethau bob pythefnos am 6pm. Rhwng oedfa’r prynhawn a’r nos mae paned ar gael i aelodau a chyfeillion.

Os ydych yn byw yn yr ardal neu yma ar wyliau, mae croeso i chi gyda ni.

Ewch i’n tudalen Facebook am fwy o wybodaeth, digwyddiadau a mwy: https://www.facebook.com/groups/313328799640927