Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
-
Presbytery:
Ceredigion a Gogledd Penfro (cy)
Gwefan:
-
Gwasanaethau:
10:00 (Cymraeg/Welsh)
Rhif Cyswllt
01545 580339

Lleolir Capel Tabernacl yn nghanol tref hardd glan-môr Aberaeron. Mae cyfarfod bob Sul am 10:00yb ac ysgol Sul i’r plant yn dilyn am 11:15yb. Mae’r chwiorydd yn cynnal bore coffi yn y festri ar ddydd Iau cyntaf pob mis. Mae Cymdeithas Lenyddol yn cyfarfod yn fisol rhwng mis Tachwedd a Mawrth ac mae ganddi raglen amrywiol o gweithgareddau.