Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
-
Presbytery:
Myrddin (cy)
Gwefan:
-
Gwasanaethau:
2:30y.h (Cymraeg/Welsh)
Rhif Cyswllt
+447773098390

Eglwys fechan sy’n cynnal ysgol Sul i’r plant am 2yh bob wythnos, gyda’r oedfa’n dechrau wedyn am 3yh. Mae’r aelodau’n weithgar iawn dros yr Achos ac mae’r plant yn fyrlymus iawn ac yn dda iawn am gymryd rhan mewn gweithgareddau.