Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

I ddarganfod mwy am leoliad ein capeli cliciwch yma am fap.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
-
Presbytery:
Myrddin (cy)
Gwefan:
-
Gwasanaethau:
3:00 (Cymraeg/Welsh)
Rhif Cyswllt
David Davies (01443 402699)

Eglwys fechan sy’n cynnal ysgol Sul i’r plant am 2yh bob wythnos, gyda’r oedfa’n dechrau wedyn am 3yh. Mae’r aelodau’n weithgar iawn dros yr Achos ac mae’r plant yn fyrlymus iawn ac yn dda iawn am gymryd rhan mewn gweithgareddau.