Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
-
Presbytery:
Morgannwg Llundain (cy)
Gwefan:
Gwasanaethau:
10:30 & 5:00 (Cymraeg/Welsh)
Rhif Cyswllt
01639 710473

Yr ydym yn cynnal gweinidogaeth efengylaidd gyda phwyslais ar bregethu Beiblaidd a gweddi. Disgwyliwn eneiniad yr Ysbryd Glan ar ein hoedfaon a phrofwn addoliad cynnes. Mae cyfleusterau cyfieithu ar gael i’r rhai nad ydynt yn deall Cymraeg.

Translating facilities are available for those who do not understand Welsh.