Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

I ddarganfod mwy am lleoliad ein capelu cliciwch yma am fap.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Charles Chua
Presbytery:
South West Wales (cy)
Gwefan:
Gwasanaethau:
10:30 & 6:00 (English/Saesneg)
Rhif Cyswllt
J. Spencer Morgan (01792 523798)

Capel Saesneg ym mhentref Gorseinion ger Abertawe. Bugeilir Tabernacle gan y Parchedig Charles Chua a Tim a Sam Hodgins.

Cyfarfodydd Wythnosol

4yh Sul: gwasanaeth wythnosol
10:30yb Sul cynta’r mis: Oedfa Deuluol
12yh Sul ola’r mis: Messy Church
2yh dydd Mawrth: Astudiaeth Feiblaid / Cwrdd Gweddi
9-11:30yb dydd Gwener: Cam wrth Gam
10:30-12:30yb dydd Gwener: Bore Coffi