Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Presbytery:
South West Wales (cy)
Gwefan:
Gwasanaethau:
10:00 (English/Saesneg)
Rhif Cyswllt
01792850858 (secretrary)

Sefydlwyd yr achos yn 1836 ac roedd yr adeilad presennol yn gan mlwydd oed yn 2011. Saif ger aber yr afon Llwchwr ac mae sawl un wedi dweud mai dyma un o’r adeiladau harddaf yn Eglwys Bresbyteraidd Cymru.

Fel rhan o’i hymdrech i ymestyn allan, mae’r eglwys yn cynnal wasanaeth ar y Sul, Astudiaeth Feiblaidd a Chyfarfod Gweddi wythnosol a Grwpiau T? a chyrsiau Christianity Explored achlysurol.

Mae’r Tabernacle yn rhan o Ofalaeth G?yr, sydd hefyd yn cynnwys Cheriton, Old Walls, Burry Green a Crofty.