Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

I ddarganfod mwy am leoliad ein capelu cliciwch yma am fap.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Presbytery:
Mid Wales & Border (cy)
Gwefan:
-
Gwasanaethau:
2:00 (English/Saesneg)
Rhif Cyswllt

Pentref bach tua pum milltir i’r gogledd-ddwyrain o Landrindod yw Dolau. Mae capel Tanhouse yn rhan o ofalaeth y Parchedig Brian C. Reardon. Cynhelir oedfaon am 2yh ar y Sul.