Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Presbytery:
South West Wales (cy)
Gwefan:
-
Gwasanaethau:
3:00 y.h (English/Saesneg)
Rhif Cyswllt
Mr Leighton Reeves (01792 429047)

Mae gennym gynulleidfa fechan o ran aelodaeth ond nifer dda o gyfeillion.

Ar y Sul, rydym yn cynnal gwasanaeth bywiog am 10:30yb ac mae’r ysgol Sul yn cyfarfod am 2:30yh. Mae cyfarfod gweddi am 5:15yh a gwasanaeth traddodiadol am 6yh. Unwaith y mis, rydym yn cynnal Clwb Iesu a Fi yn yr ysgol leol am 6yh ar ddydd Mawrth. Mae’r Clwb Cyfeillgarwch Saesneg ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol o Brifysgol Fetropolitan Abertawe yn cyfarfod am 2:30yh ar ddydd Mercher. Ar ddydd Iau mae Astudiaeth Feiblaidd am 6:30yh ac mae Clwb Ieuenctid Terrace Road yn cyfarfod am 7yh ar nos Wener. Cynhelir gweithgareddau eraill drwy drefniant.