Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Parch Jill Hayley Harris (A)
Presbytery:
Morgannwg Llundain (cy)
Gwefan:
-
Gwasanaethau:
11:00 & 5:00 (Cymraeg/Welsh)
Rhif Cyswllt

Dyma’r unig gapel Presbyteraidd Cymraeg yn ninas Abertawe. Sefydlwyd yr hen eglwys yn nghanol y ddinas yn 1799 cyn symud yn 1828. Cafodd yr adeilad ei ddifrodi mewn cyrch awyr yn 1941 ac felly ailadeiladwyd ar y safle presennol yn 1954. Mae Trinity yn cynnwys aelodau o sawl capel cyfagos sydd wedi cau.