Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Presbytery:
South West Wales (cy)
Gwefan:
-
Gwasanaethau:
9:30y.b (English/Saesneg)
Rhif Cyswllt
01792 386734

Adeilad rhestredig Gradd 2 (CADW) a adeiladwyd yn 1817 gan y Foneddiges Barham. Rydym yn cynnal gwasanaeth boreol am 10yb ar y Sul cyntaf, y trydydd a’r pedwerydd bob mis. Ar yr ail Sul, rydym yn cyfarfod ar gyfer gwasanaeth teuluol yn eglwys Burry Green. Mae’r Trinity Singers yn ymarfer yn y capel am 7:30yh bob nos Fawrth. Rydym yn cynnal gwasanaethau arbennig ar adegau penodol o’r flwyddyn ac mae gennym ddiwrnod agored ar y Sul cyntaf ym mis Gorffennaf.

Mae Trinity yn rhan o Ofalaeth Gwyr, sydd hefyd yn cynnwys CroftyOld WallsBurry Green a Phenclawdd.