Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Parch Monica O'Dea
Presbytery:
Mid Wales & Border (cy)
Gwefan:
-
Gwasanaethau:
10:30 (English/Saesneg)
Rhif Cyswllt

Mae Trinity yn eglwys unedig – Eglwys Bresbyteraidd Cymru ac Eglwys Ddiwygiedig Unedig. Mae ein hoedfa am 10:30yb ar ddydd Sul. Rydym hefyd yn cynnal cyfarfod y Crynwyr yn ein hystafell ysgol yn rheolaidd ar ddydd Sul. Defnyddir yr ystafell ysgol gan gorau a sefydliadau eraill yn yr wythnos, gan gynnwys CYTUN (Eglwysi Gyda’n Gilydd) .

Ewch i’n tudalen Facebook am fwy o wybodaeth, digwyddiadau a mwy: https://www.facebook.com/groups/313328799640927