Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
-
Presbytery:
South East Wales (cy)
Gwefan:
Gwasanaethau:
11:00 & 6:00 (English/Saesneg)
Rhif Cyswllt

Mae Trinity yn eglwys sy’n credu yn Efengyl gyflawn Iesu Grist, fel y’i phregethwyd a’i gweithredwyd yn Llyfr yr Actau. Cyfeirwyd ati fel werddon lle y gall pobl aros am faint bynnag y mynnant i gael iachâd ac adnewyddiad. Rhan o’n gweledigaeth yw cynorthwyo eglwysi a chrediniwyr eraill drwy ddarparu dysgeidiaeth ac anogaeth. Gweler wefan yr eglwys am wybodaeth bellach.