Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Presbytery:
Gorllewin Gwynedd (cy)
Gwefan:
-
Gwasanaethau:
10:00 neu/or 5:30 (Cymraeg/Welsh)
Rhif Cyswllt
William P. Jones (01758 770603)

Rydym yn cynnal un oedfa bob Sul, ac os na fydd pregethwr fe gynhelir cyfarfod gweddi. Mae yma ysgol Sul o tua 15 o blant ac mae’n weithgar iawn, yn hel cannoedd o arian bob blwyddyn at achosion da. Bydd rhai o’r aelodau yn mynychu Seiat yr Ofalaeth ym Morfa Nefyn. Cynhelir clwb plant yn y festri bob yn ail nos Lun rhwng yr hydref a’r gwanwyn gyda gweithwyr Trobwynt.