Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Revd Dr Mike Ward
Presbytery:
Northern (cy)
Gwefan:
-
Gwasanaethau:
6:30 (English/Saesneg)
Rhif Cyswllt
-

Lleolir Two Mills yng Nghilgwri, tua pum milltir i’r gogledd o Gaer. Mae’r eglwys Saesneg hon yn rhan o ofalaeth y Parchedig Ddr Mike Ward.