Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

I ddarganfod mwy am lleoliad ein capelu cliciwch yma am fap.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Rev Kathryn Price (URC)
Presbytery:
Northern (cy)
Gwefan:
-
Gwasanaethau:
10:30 (English/Saesneg)
Rhif Cyswllt
[email protected] | 01352 757049

Mae Tyddyn Street yn eglwys undebol (EBC a’r Eglwys Ddiwygiedig Unedig) Saesneg sy’n cynnal gwasanaeth bob Sul am 10:30yb. Y Parchedig Brian Acty (EDdU) yw’r gweinidog.