Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
-
Presbytery:
Mid Wales & Border (cy)
Gwefan:
-
Gwasanaethau:
2:00 (English/Saesneg)
Rhif Cyswllt
01874 636401

Tynewydd oedd yr achos Methodistaidd Calfinaidd cyntaf yn yr ardal. Adeiladwyd y capel gwreiddiol yn 1765 ac fe’i ailadeiladwyd yn 1822 i ddal 600 o bobl. Cafodd y capel hwnnw ei ddymchwel yn 1953 ac adeiladwyd capel newydd, ond cadwyd y festri wreiddiol.

Roedd y cyfansoddwr enwog o Gymro, David Jenkins (1845-1915) yn dod o Drecastell ac fe’i claddwyd ym mynwent y capel. Mae’r achos yn rhan o ofalaeth y Parchedig David Jenkins a Mr Philip Evans yw’r ysgrifennydd a’r trysorydd.