Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Parch Paul Robinson
Presbytery:
Northern (cy)
Gwefan:
-
Gwasanaethau:
6:00 (English/Saesneg)
Rhif Cyswllt

Mae hon yn eglwys unedig rhwng Eglwys Bresbyteraidd Cymru a’r Eglwys Ddiwygiedig Unedig. Mae gennym weinidog newydd, y Parchg Paul Robinson. Rydym yn croesawu llu o sefydliadau gan gynnwys Rainbows, Brownies, Guides, Beavers, Cubs a Scouts yn ogystal â grwpiau merched a grwp drama i blant. Mae gennym Gadair Gweddi ac rydym yn ymfalchïo yn ein gofal bugeiliol da.