Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Parch William T.E. Owen
Presbytery:
Ceredigion a Gogledd Penfro (cy)
Gwefan:
Gwasanaethau:
10:30 neu/or 2:00 neu/or 5:00
Rhif Cyswllt

Rydym yn gapel bychan, Saesneg ei iaith, sydd â llai na 20 o aelodau ond mae gennym Ysgol ‘Sul’ lewyrchus sy’n cyfarfod bob dydd Llun yn ystod y tymor ysgol.

Blog – www.gofalaethwystog@wordpress.com

Twitter: @gofalaethwystog