Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
-
Presbytery:
Trefaldwyn (cy)
Gwefan:
-
Gwasanaethau:
10:00 neu/or 2:00 neu/or 5:30 (Cymraeg/Welsh)
Rhif Cyswllt
Ceinwen Jones (01650 521883)

Capel bychan Cymraeg ei iaith ym Mont Dolgadfan, sydd tua milltir i’r de o Lanbrynmair yng ngogledd Powys.