Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
-
Presbytery:
Gorllewin Gwynedd (cy)
Gwefan:
-
Gwasanaethau:
10:00 (10:30 yn yr haf/in summer) (Cymraeg/Welsh)
Rhif Cyswllt
01758 712243

Sefydlwyd Capel y Graig yn 1904 ac mae’n un o dri capel ym mhentref Abersoch. Er mai ychydig yw’r gynulleidfa erbyn hyn mae’n gynulleidfa glos, gartrefol. Mae gennym 12 o blant yn yr Ysgol Sul. Yn yr haf, cynhelir gwasanaethau Saesneg i ymwelwyr.