Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
-
Presbytery:
Trefaldwyn (cy)
Gwefan:
-
Gwasanaethau:
10:00 neu/or 2:00 neu/or 5:30 (Cymraeg/Welsh)
Rhif Cyswllt
Beti Griffiths (01650 521271)

Mae Y Graig ymysg eglwysi mwyaf diarffordd yr Eglwys Bresbyteraidd. Saif nid nepell o Lyn Clywedog, rhwng Llanbrynmair a Llanidloes.

Yr ydym yn cael un gwasanaeth y Sul. Ond yr ydym yn mynd bob yn ail at ddau Gapel arall, y Bont a Llawryglyn, a maent hwythau yn dod atom ni am fod nifer yr aelodau yn mynd yn llai.