Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

I ddarganfod mwy am lleoliad ein capelu cliciwch yma am fap.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Revd Brian Reardon
Presbytery:
Mid Wales & Border (cy)
Gwefan:
-
Gwasanaethau:
3:00 (occasional/achlysurol) (English/Saesneg)
Rhif Cyswllt
-

Pentref bach ger y ffin yw Yardro. Mae capel bach y pentref yn cynnal oedfaon achlysurol am 3yh ar y Sul.