Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Presbytery:
South East Wales (cy)
Gwefan:
-
Gwasanaethau:
11:00 & 6:00 (English/Saesneg)
Rhif Cyswllt
Mrs Anne Roach (01446 781309)

Eglwys fechan wledig (sydd ag Eglwys Iau lai fyth) ger yr A48 (wrth yr Aubrey Arms) ym Mro Morgannwg. Rydym yn rhan o ofalaeth o dair eglwys (ynghyd â Hope/Penuel a Bethania). Rydym i gyd yn dod ynghyd i fwynhau oedfaon arbennig a gweithgareddau cymdeithasol, yn cynnwys penwythnos i ffwrdd ym mis Mehefin. Mae croeso mawr i deuluoedd ifanc ddod gyda ni.

Yn ogystal â’n gwasanaeth Sul boreol am 11yb (a gwasanaeth fin nos am 6yh ar Sul cynta’r mis rhwng Ebrill a Thachwedd), rydym yn cynnal cyfarfod min nos bob yn ail nos Fercher yn ystod y gwanwyn/haf, pryd y byddwn yn croesawu siaradwyr atom. Rydym yn ceisio codi arian i elusennau lleol a thrydydd-byd. Mae’n niferoedd yn lleihau ond gallwn fod yn sic y bydd croeso cynnes iawn i mi os ymunwch â ni yma yn nh? Duw.