Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Presbytery:
South West Wales (cy)
Gwefan:
-
Gwasanaethau:
10:45 & 5:45 (English/Saesneg)
Rhif Cyswllt

Sefydlwyd ein heglwys yn 1884. Mae’n eglwys fechan a chyfeillgar sy’n cyfarfod yng nghanol pentref Crofty. Mae gennym faes parcio helaeth yng nghefn yr adeilad. Mae croeso cynnes i ymwelwyr.

Cynhelir gwasanaethau Sul ar 10.45 ac am 5.45 gyda dosbarth beiblaidd ar gyfer oedolion am 2.45. Ar ddydd Llun, cynhaliwn astudiaeth feiblaidd ar gyfer Merched mewn amrywiol gartrefi lleol. Ar ddydd Mawrth olaf y mis, mae’r Merched yn cyfarfod am ginio a gweddi yn Tabernacl, Penclawdd am 2.30.

Ar ddydd Mercher, cynhaliwn gyfarfod gweddi ac astudiaeth feiblaidd yn Crofty, Old Walls, Burry Green ac ar ddydd Sadwrn cyntaf y mis, ceir amser gweddi breifat rhwng 11.00 ac 11.30.