Cysylltu

Trefnydd Gwaith y Chwiorydd – Eirian Roberts

Swyddfa’r Chwiorydd
Coleg y Bala
Ffordd Ffrydan
Y Bala
Gwynedd
LL23 7RY

01678 520 065
eirian.roberts@ebcpcw.cymru

Dydd Llun a Dydd Mercher 9 – 4.30
Dydd Iau 9 – 12.30