Sasiwn Genhadol

Bob blwyddyn, ym mis Mai, cynhelir Sasiwn Genhadol o fewn y pedair sasiwn.

Mae’r Sasiwn yn achlysur arbennig iawn, yn gyfle i’r chwiorydd ddod ynghyd i foli’r Arglwydd. Ynddynt hefyd ceir cyfle i gofio am y cenhadon hynny a dystiodd i’r Efengyl mewn ardaloedd pellennig megis Mizoram a Bryniau Casia ac i ddiolch amdanynt. Gwahoddir siaradwyr i’r Sasiynau hefyd ac mae hyn yn gyfle i amlygu gwaith cenhadol gweithwyr presennol yr Eglwys.

Sasiynau 2019DyddiadLleoliadAmserSiaradwyr

SASIWN Y GOGLEDD

(Cymraeg)

 

MAI 1 

Capel y Groes, Wrecsam

 

 

2 o’r gloch

 

5:30 o’r gloch

 

Lowri Mitton

 

Euros Wyn Jones

 

SASIWN Y DE

(Saesneg)

 

MAI 9

 

Mission Hall, Castell Nedd

 

2:30 o’r gloch

 

 

SASIWN Y GOGLEDD

(Saesneg)

 

MAI 22

 

Rhuthun

 

12 o’r gloch

 

 

 

SASIWN Y DE

(Cymraeg)

 

MAI 23

 

Salem, Llandeilo

 2:30 o’r gloch

 

5:00 o’r gloch

Ruth Gwilym, Caerdydd

 

Parch Aneurin Owen, Llansannan