CAMU

Bwriad cynllun CAMU yw cynorthwyo eglwysi i fod yn eglwysi sydd yn…

C          Croesawu Does neb am ddod i eglwys lle nad oes croeso, llawenydd, a chymdeithas gynnes. Rhaid bod yn eglwysi sy’n adlewyrchu croeso’r Iesu a llawenydd ei efengyl.

A          Annog Mae angen anogaeth i fentro i gyfeiriadau newydd. Rhaid annog ein haelodau i fod yn rhan o fywyd a gwaith yr eglwys. Mae angen anogaeth i deuluoedd ein hardaloedd i gysylltu gyda chymdeithas Iesu Grist.

M         Meithrin Rhaid meithrin addoli a gweddïo, meithrin patrwm addoliad sy’n cynnig profiadau ysbrydol i’r gwahanol oedrannau, a gweithgareddau sy’n cynorthwyo pobl i ddatblygu eu profiad o Dduw yng Nghrist.

U          Uno Uno holl deulu’r eglwys. Uno’r eglwys a’r gymdeithas leol.

Gall dod y rhan o gynllun CAMU eich harwain i weld  bywyd a gwaith yr eglwys mewn ffordd newydd. Wrth i chi dderbyn yr her, efallai y bydd pobl yn eich cymuned yn cael golwg newydd ar eglwys Iesu Grist