FFILMIAU BYR I’CH ANNOG MEWN GWEDDI A PHREGETH AR WEDDI 

(2) Nia Wyn Williams

(1) Nia Wyn Williams

Elin Bryn Williamson ac Alesia Yarmak

Y Parchedig W. Bryn Williams

Y Parchedig Trefor Lewis

Peter James