Gweddi’r Wythnos

Gweddi’r Wythnos – Brian Reardon

Gweddi’r Wythnos – Brian Reardon

Gweddi Gyhoeddus Mabolgampwyr Os ydych chi fel fi yn gwylio pêl-droed ar y teledu, rydych chi'n aml yn gweld llawer o'r chwaraewyr o Sbaen a gwledydd De America yn gwneud arwydd croes ar eu hunain cyn mynd ar y cae chwarae ac fe welwch eu gwefusau'n symud wrth iddynt...

Gweddi’r Wythnos – Monica O’Dea

Gweddi’r Wythnos – Monica O’Dea

Mae yna ddyddiau pan fyddwch angen cael eich cynnal. Pan fydd eich adnoddau'n rhedeg allan a chithau'n crio i’r Arglwydd am gymorth a nerth. Os ydych chi’n profi diwrnod fel hwnnw, annogaf chi i droi at Eseia 46. Mae’n agor gyda llun o anifeiliaid blinedig yn cario...

Gweddi’r Wythnos – Iain Hodgins

Gweddi’r Wythnos – Iain Hodgins

O holl storiau niferus y Beibl, un o’r ffefrynnau yw’r Swper yn Emaus. Gan fod nifer o artistiaid mawrion wedi gwneud y stori yn destun eu darluniau, felly mae Luc 24:13 - 35 wedi bod yn thema bron yn flynyddol yn fy mhregethau nos Sul y Pasg ers dros ddeng mlynedd ar...

Gweddi’r Wythnos – Rhidian Griffiths

Gweddi’r Wythnos – Rhidian Griffiths

Arglwydd Dduw, diolchwn iti am gael y fraint o blygu ger dy fron mewn gweddi yn ystod yr Wythnos Sanctaidd. Cyfeiria’n meddyliau at groes Iesu dy Fab, a chynorthwya ni i’w ddilyn ar hyd ffordd unig ei ddioddefaint. Wrth inni syllu tua’r groes, boed inni weld dy oleuni...

Gweddi’r Wythnos – Rhys Bebb Jones

Gweddi’r Wythnos – Rhys Bebb Jones

Ein Tad, trown atat mewn gair o weddi. Dy gariad yw’r rhodd sy’n cyfoethogi ein bywyd - cyflwynwn ein diolch i ti. Sylweddolwn pa mor fregus yw bywyd yn y byd sydd ohoni a pha mor werthfawr yw ein hiechyd. Cymerwn hwynt yn ganiataol a chyfaddefwn nad ydym yn ddigon...

Gweddi’r Wythnos – Mike Ward

Gweddi’r Wythnos – Mike Ward

“Rwyf wrth fy modd â terfynau amser. Dw i’n hoffi’r sŵn syfrdanol maen nhw’n ei wneud wrth iddyn nhw hedfan heibio!” Pe bai wedi bod yn fyw heddiw, byddai Douglas Adams yn gweld bywyd a therfynau amser yn llawer haws gyda phŵer e-bost. Fy mhrofiad cyntaf o ysgrifennu...

Gweddi’r Wythnos – Mary Turnock

Gweddi’r Wythnos – Mary Turnock

Rhai meddyliau ar Salm 20 Agorais fy Meibl ychydig ddyddiau yn ôl a disgynnodd fy llygaid ar Salm 20. Dyma salm briodol wrth feddwl am y digwyddiadau o fewn y byd hwn ar hyn o bryd. Mae’n salm a ysgrifennwyd ar gyfer y brenin ychydig cyn iddo fynd allan i’r frwydr:...

Gweddi’r Wythnos – Ian Sims

Gweddi’r Wythnos – Ian Sims

Hen afon ddofn Iorddonen. Mae 960 o emynau yng Nghaneuon Ffydd pob un ohonynt yn deilwng o ddweud gair amdanynt. Fydd yn od o beth  i rai felly, fy mod wedi dewis son am emyn sydd heb  ei gynnwys yng Nghaneuon Ffydd. Oes gennych atgofion o’ch neiniau a’ch teidiau, neu...

Gweddi’r Wythnos – Janice Jones

Gweddi’r Wythnos – Janice Jones

Yr wythnos hon cefais drafodaeth ddiddorol gyda fy wyres. Roeddem yn gwylio cyfres deledu ar Netflix a bu'n rhaid i warchodwr ruthro yr un yr oedd yn gofalu amdani i'r ysbyty. Wrth aros i'r rhieni gyrraedd dechreuodd y meddygon drin y plentyn a chyfeirio at y plentyn...

Gweddi’r Wythnos

Gweddi’r Wythnos

Heddiw, mae Trefeca yn eich gwahodd i sefyll ochr yn ochr gyda’n brodyr â’n chwiorydd yn yr Wcrain, a’u cynnal mewn gweddi. Yn enw lesu ein Harglwydd, yr hwn sydd, trwy ei farwolaeth a'i atgyfodiad yn gorchfygu pob drwg a chasineb, gyda chariad.