Gweddi’r Wythnos

Gweddi’r Wythnos – Eleri Edwards

Gweddi’r Wythnos – Eleri Edwards

CYMOD A HEDDWCH ‘Yr oedd Duw yng Nghrist yn cymodi’r byd ag ef ei hun, heb ddal neb yn gyfrifol am ei droseddau, ac y mae wedi ymddiried i ni neges y cymod.’ 2 Cor 5:19 O Arglwydd ein Duw, y Drindod Sanctaidd, diolch i ti am waith Iesu Grist, Tywysog Tangnefedd,  i...

Gweddi’r Wythnos – Brian Reardon

Gweddi’r Wythnos – Brian Reardon

Gadewch i'r eglwys barhau i weddïo dros unigolion sydd heb ddychwelyd i'n hadeiladau eglwysig sydd ar agor i addoli. Mae hyn yn aml oherwydd oedran neu anabledd, ac eto rydym yn parhau i ofyn bendith Duw ar bawb sy'n dal i ofni pandemig y Covid. Wrth i'n hyder gynyddu...

Gweddi’r Wythnos – Mary Turnock

Gweddi’r Wythnos – Mary Turnock

(Ychydig o adnodau o Salm 8) O Arglwydd, ein Iôr, mor ardderchog yw dy enw ar yr holl ddaear! Pan edrychaf ar y nefoedd, gwaith dy fysedd, y lloer a’r sêr, a roddaist y neu lle, beth yw meidrolyn, iti ei gofio, a’r teulu dynol, iti ofalu amdano? Mae edrych allan dros...

Gweddi’r Wythnos – Rhidian Griffiths

Gweddi’r Wythnos – Rhidian Griffiths

Arglwydd Dduw, diolchwn i ti am lawnder rhyfeddod y cread – am ddydd a nos, haul a glaw, cynnyrch y meysydd a ffrwythau’r coed. Diolchwn i ti am y drefn sydd yn sicrhau parhad ym myd natur o dymor i dymor, ac am y cyfoeth sydd i ni yn y byd naturiol o’n hamgylch....

Gweddi’r Wythnos – Mair Jones

Gweddi’r Wythnos – Mair Jones

O Arglwydd agor ein gwefusau, a’n genau a fynegant dy foliant.Addolwn yr Arglwydd, gogoniant i’w enw.Gogoniant i’r Tad, y mab a,r Ysbryd Glan fel yr oedd yn y dechrau, y mae yr awr hon ac y bydd yn wastad, yn oes oesoedd. Arglwydd Dduw, rydym yn dy glodfori i ti godi...