Heddiw, mae Trefeca yn eich gwahodd i sefyll ochr yn ochr gyda’n brodyr â’n chwiorydd yn yr Wcrain, a’u cynnal mewn gweddi.
Yn enw lesu ein Harglwydd, yr hwn sydd, trwy ei farwolaeth a’i atgyfodiad yn gorchfygu pob drwg a chasineb, gyda chariad.