Gweddi’r Wythnos

Gweddi’r Wythnos – Rhidian Griffiths

Gweddi’r Wythnos – Rhidian Griffiths

Arglwydd Dduw, diolchwn iti am gael y fraint o blygu ger dy fron mewn gweddi yn ystod yr Wythnos Sanctaidd. Cyfeiria’n meddyliau at groes Iesu dy Fab, a chynorthwya ni i’w ddilyn ar hyd ffordd unig ei ddioddefaint. Wrth inni syllu tua’r groes, boed inni weld dy oleuni...

Gweddi’r Wythnos – Rhys Bebb Jones

Gweddi’r Wythnos – Rhys Bebb Jones

Ein Tad, trown atat mewn gair o weddi. Dy gariad yw’r rhodd sy’n cyfoethogi ein bywyd - cyflwynwn ein diolch i ti. Sylweddolwn pa mor fregus yw bywyd yn y byd sydd ohoni a pha mor werthfawr yw ein hiechyd. Cymerwn hwynt yn ganiataol a chyfaddefwn nad ydym yn ddigon...

Gweddi’r Wythnos – Mike Ward

Gweddi’r Wythnos – Mike Ward

“Rwyf wrth fy modd â terfynau amser. Dw i’n hoffi’r sŵn syfrdanol maen nhw’n ei wneud wrth iddyn nhw hedfan heibio!” Pe bai wedi bod yn fyw heddiw, byddai Douglas Adams yn gweld bywyd a therfynau amser yn llawer haws gyda phŵer e-bost. Fy mhrofiad cyntaf o ysgrifennu...

Gweddi’r Wythnos – Mary Turnock

Gweddi’r Wythnos – Mary Turnock

Rhai meddyliau ar Salm 20 Agorais fy Meibl ychydig ddyddiau yn ôl a disgynnodd fy llygaid ar Salm 20. Dyma salm briodol wrth feddwl am y digwyddiadau o fewn y byd hwn ar hyn o bryd. Mae’n salm a ysgrifennwyd ar gyfer y brenin ychydig cyn iddo fynd allan i’r frwydr:...

Gweddi’r Wythnos – Ian Sims

Gweddi’r Wythnos – Ian Sims

Hen afon ddofn Iorddonen. Mae 960 o emynau yng Nghaneuon Ffydd pob un ohonynt yn deilwng o ddweud gair amdanynt. Fydd yn od o beth  i rai felly, fy mod wedi dewis son am emyn sydd heb  ei gynnwys yng Nghaneuon Ffydd. Oes gennych atgofion o’ch neiniau a’ch teidiau, neu...

Gweddi’r Wythnos – Janice Jones

Gweddi’r Wythnos – Janice Jones

Yr wythnos hon cefais drafodaeth ddiddorol gyda fy wyres. Roeddem yn gwylio cyfres deledu ar Netflix a bu'n rhaid i warchodwr ruthro yr un yr oedd yn gofalu amdani i'r ysbyty. Wrth aros i'r rhieni gyrraedd dechreuodd y meddygon drin y plentyn a chyfeirio at y plentyn...

Gweddi’r Wythnos

Gweddi’r Wythnos

Heddiw, mae Trefeca yn eich gwahodd i sefyll ochr yn ochr gyda’n brodyr â’n chwiorydd yn yr Wcrain, a’u cynnal mewn gweddi. Yn enw lesu ein Harglwydd, yr hwn sydd, trwy ei farwolaeth a'i atgyfodiad yn gorchfygu pob drwg a chasineb, gyda chariad.

Gweddi’r Wythnos – Jenny Garrard

Gweddi’r Wythnos – Jenny Garrard

Mae rhai o'r gweddïau gorau yn "Weddïau Saeth" (Arrow Prayers) - yn cael eu hanfon yn gyflym at Dduw trwy ddiwrnod prysur. Dim ond 70 gair sydd yng Ngweddi'r Arglwydd (hynny yw yn Saesneg...rwy'n gadael i chi gyfri yn Gymraeg!) … eto yn sicr y mae’n dweud y cyfan. Mae...

Gweddi’r Wythnos – Jonathan Kirk

Gweddi’r Wythnos – Jonathan Kirk

Pob Peth 15  Hwn yw delw'r Duw anweledig, cyntafanedig yr holl greadigaeth; 16 oherwydd ynddo ef y crewyd pob peth yn y nefoedd ac ar y ddaear, pethau gweledig a phethau anweledig, gorseddau, arglwyddiaethau, tywysogaethau ac awdurdodau. Trwyddo ef ac er ei fwyn ef y...

Gweddi’r Wythnos – Pryderi Llwyd

Gweddi’r Wythnos – Pryderi Llwyd

‘Paid â chael dy drechu.’ Darllen Rhufeiniaid 12. 9-21 Chwalwyd 295 o gartrefi Paletiniaid yn 2021 gan wneud 895 yn ddigartref a hynny yn cynnwys 463 o blant. Dyna ran o’r sefyllfa o wrthdaro sy’n parhau rhwng yr Israeliaid a’r Palestiniaid.Mae’r ymosodiad yma ar...