Gweddi’r Wythnos

Gweddi’r Wythnos – Dafydd Andrew Jones

Gweddi’r Wythnos – Dafydd Andrew Jones

Ers yn fachgen bychan mae edrych ar amrywiaeth blodau gwyllt ym môn clawdd wedi fy nghyfareddu i - y cymysgedd o liwiau yn binc, melyn, glas neu wyn yn cydblethu yn harmoni rhyfeddol a phrydferth yn eu cynefin naturiol o laswellt a choed. Dysgais adnabod y briallu, y...

Gweddi’r Wythnos – Delyth Oswy

Gweddi’r Wythnos – Delyth Oswy

Edrychodd Duw ar bopeth roedd wedi’i wneud, a gweld fod y cwbl yn dda iawn.(Gen 1:31) Ar drothwy’r haf, edrychwn ymlaen at - weld ffrindiau a theulu - eisteddfod, sioeau lleol a digwyddiadau cymunedol - gael crwydro ar wyliau a dyddiau allan - eistedd yn yr ardd -...

Gweddi’r Wythnos – Jonathan Hodgins

Gweddi’r Wythnos – Jonathan Hodgins

Ychydig yn ôl darllenais erthygl am wraig yr oedd ei gŵr yn gaeth i gamblo. Un noson fe dorrodd i lawr o'i blaen a chyfaddef ei fod wedi gamblo £100,000. Yn yr erthygl soniodd hi am y cyfaddawdau a'r arbedion y bu'n rhaid iddynt eu gwneud i dalu'r ddyled ond y rhan...

Gweddi’r Wythnos – Jenny Garrard

Gweddi’r Wythnos – Jenny Garrard

Gwisgoedd Brenhinol O ddyfnder trwnc o drysorau yn ddiweddar, fe ddes i o hyd i Lyfr Coroni y Frenhines Elisabeth II. Wrth gwrs dwi’n rhy ifanc i’w gofio (?) ond fel plentyn, roeddwn i wastad gyda diddordeb yn y ffrogiau wedi’u brodio’n gyfoethog a’r gwisgoedd...

Gweddi’r Wythnos – Gwyn Rhydderch

Gweddi’r Wythnos – Gwyn Rhydderch

ROMCOM! NO. Cyn darllen yr isod, gwyliwch https://www.youtube.com/watch?v=PPjEY3F8gHs a / neu darllen Llyfr Ruth. Rwy’n hoff iawn o ffilmiau! Rwy’n gwerthfawrogi ffilmiau wedi eu selio ar hanes wir, sy’n gorffen yn gadarnhaol, megis Freedom Writers neu Remember the...

Gweddi’r Wythnos – Dyfed Roberts

Gweddi’r Wythnos – Dyfed Roberts

Gyda’r argyfwng hinsawdd yn parhau i reibio ein byd, mae Wythnos Cymorth Cristnogol eleni yn canolbwyntio ar effeithiau’r sychder yn Zimbabwe. Er bod yr holl fyd yn teimlo effaith hinsawdd sy’n newid, y tlotaf sy’n dioddef fwyaf. Mae cyfle ichi gefnogi Wythnos Cymorth...

Gweddi’r Wythnos – Arthur Rowlands

Gweddi’r Wythnos – Arthur Rowlands

Y Weinidogaeth Iacháu Gweddi gan Arthur Rowlands ar ran Y Weinidogaeth Iachau Mae eu cynhadledd yn cael ei chynnal yng Nghefn Lea , Drenewydd, 23- 26 Mai 2002 E-bostiwch am fanylion- nerysrowlands@hotmail.co.uk “Arian ac aur nid oes gennyf; ond yr hyn sydd gennyf,...

Gweddi’r Wythnos – Brian Reardon

Gweddi’r Wythnos – Brian Reardon

Gweddi Gyhoeddus Mabolgampwyr Os ydych chi fel fi yn gwylio pêl-droed ar y teledu, rydych chi'n aml yn gweld llawer o'r chwaraewyr o Sbaen a gwledydd De America yn gwneud arwydd croes ar eu hunain cyn mynd ar y cae chwarae ac fe welwch eu gwefusau'n symud wrth iddynt...

Gweddi’r Wythnos – Monica O’Dea

Gweddi’r Wythnos – Monica O’Dea

Mae yna ddyddiau pan fyddwch angen cael eich cynnal. Pan fydd eich adnoddau'n rhedeg allan a chithau'n crio i’r Arglwydd am gymorth a nerth. Os ydych chi’n profi diwrnod fel hwnnw, annogaf chi i droi at Eseia 46. Mae’n agor gyda llun o anifeiliaid blinedig yn cario...

Gweddi’r Wythnos – Iain Hodgins

Gweddi’r Wythnos – Iain Hodgins

O holl storiau niferus y Beibl, un o’r ffefrynnau yw’r Swper yn Emaus. Gan fod nifer o artistiaid mawrion wedi gwneud y stori yn destun eu darluniau, felly mae Luc 24:13 - 35 wedi bod yn thema bron yn flynyddol yn fy mhregethau nos Sul y Pasg ers dros ddeng mlynedd ar...