Hyfforddiant

Croeso i’r tudalennau hyfforddi. Mae EBC wedi ymrwymo i ddarparu hyfforddiant ar gyfer ein gwenidogion, gweithwyr, gwirfoddowyr ac aelodau cyffredin. Ein hamcan yw i helpu pob unigolyn i ddysgu am arfer da ac arloesol o fewn yr eglwys ac i ddatblgyu eu sgiliau a’u doniau unigol; fel ein bod yn cydweithio’n effeithiol i hyrwyddo gwaith yr eglwys yng Nghymru heddiw.

Os ydych yn chwilio am hyfforddiant neu gyfle penodol, cysylltwch â ni am sgwrs.

Cadeirydd
Yr Athro Emeritus Eryl W Davies
e.w.davies@bangor.ac.uk

 

Cyd-lynydd Hyfforddiant
Mr Rhys Bebb Jones
rhys.jones@ebcpcw.cymru

Cyfarwyddwr Academaidd
Parch W Bryn Williams

bryn.williams@ebcpcw.cymru