Hyfforddiant

Croeso i’r tudalennau hyfforddiant. Mae EBC yn ymrwymedig i gynnig hyfforddiant i’w gweinidogion, gweithwyr, gwirfoddolwyr ac i aelodau cyffredin. Ein nod yw helpu pob unigolyn i ddysgu am ymarfer da ac arloesol yn yr eglwys, ac i ddatblygu eu sgiliau a’u doniau unigol; i ni gyd-weithio yn effeithiol i hyrwyddo gwaith yr eglwys yn y Gymry gyfoes.

Os ydych yn chwilio am hyfforddiant neu gyfle penodol, cysylltwch â ni am sgwrs.

Cysylltu â ni:


Adran Ymgeiswyr a Hyfforddiant
Cadeirydd: Parch Aneurin Owen
aneurin.owen@ebcpcw.cymru 


Cyd-lynydd Hyfforddiant
Mrs Delyth Oswy-Shaw
delyth.oswy-shaw@ebcpcw.cymru 


Swyddog Gweinyddol Hyfforddiant
Mrs Rhian Hughes
rhian.hughes@ebcpcw.cymru


Cyfarwyddwr Academaidd
Parch W Bryn Williams
bryn.williams@ebcpcw.cymru