Hyfforddiant

Croeso i’r tudalennau hyfforddiant. Mae EBC yn ymrwymedig i gynnig hyfforddiant i’w gweinidogion, gweithwyr, gwirfoddolwyr ac i aelodau cyffredin. Ein nod yw helpu pob unigolyn i ddysgu am ymarfer da ac arloesol yn yr eglwys, ac i ddatblygu eu sgiliau a’u doniau unigol; i ni gyd-weithio yn effeithiol i hyrwyddo gwaith yr eglwys yn y Gymry gyfoes.

Os ydych yn chwilio am hyfforddiant neu gyfle penodol, cysylltwch â ni am sgwrs.

Cysylltu â ni:


Adran Ymgeiswyr a Hyfforddiant
Cadeirydd: Parch Aneurin Owen
[email protected] 


Cyd-lynydd Hyfforddiant
Mrs Delyth Oswy-Shaw
[email protected] 


Swyddog Gweinyddol Hyfforddiant
Mrs Rhian Hughes
[email protected]


Cyfarwyddwr Academaidd
Parch W Bryn Williams
[email protected]


Swyddog Datblygu Trefeca a
Hyfforddiant De Cymru
Mr Rhys Bebb Jones
[email protected]