Hyfforddiant

Croeso i’r tudalennau hyfforddiant. Mae EBC yn ymrwymedig i gynnig hyfforddiant i’w gweinidogion, gweithwyr, gwirfoddolwyr ac i aelodau cyffredin. Ein nod yw helpu pob unigolyn i ddysgu am ymarfer da ac arloesol yn yr eglwys, ac i ddatblygu eu sgiliau a’u doniau unigol; i ni gyd-weithio yn effeithiol i hyrwyddo gwaith yr eglwys yn y Gymry gyfoes.

Os ydych yn chwilio am hyfforddiant neu gyfle penodol, cysylltwch â ni am sgwrs.

Cysylltu â ni:

Cadeirydd
Yr Athro Emeritus Eryl W Davies
[email protected]

 

Cyd-lynydd Hyfforddiant
Mrs Delyth Oswy-Shaw
[email protected]

Cyfarwyddwr Academaidd
Parch W Bryn Williams

[email protected]

Swyddog Datblygu Trefeca a
Hyfforddiant De Cymru
Mr Rhys Bebb Jones

[email protected]u