Hyfforddiant

Croeso i’r tudalennau hyfforddiant. Mae EBC yn ymrwymedig i gynnig hyfforddiant i’w gweinidogion, gweithwyr, gwirfoddolwyr ac i aelodau cyffredin. Ein nod yw helpu pob unigolyn i ddysgu am ymarfer da ac arloesol yn yr eglwys, ac i ddatblygu eu sgiliau a’u doniau unigol; i ni gyd-weithio yn effeithiol i hyrwyddo gwaith yr eglwys yn y Gymry gyfoes.

Os ydych yn chwilio am hyfforddiant neu gyfle penodol, cysylltwch â ni am sgwrs.

Cysylltu â ni:

Cadeirydd
Yr Athro Emeritus Eryl W Davies
e.w.davies@bangor.ac.uk

 

Cyd-lynydd Hyfforddiant
Mrs Delyth Oswy-Shaw
delyth.oswy@ebcpcw.cymru

Cyfarwyddwr Academaidd
Parch W Bryn Williams

bryn.williams@ebcpcw.cymru