Gwiriadau Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS)

Mae’r Panel Diogelwch Cydenwadol yn gyfrifol am brosesu gwiriadau DBS ar gyfer holl weinidogion, gweithwyr, a gwirfoddolwyr Eglwys Bresbyteraidd Cymru. Maent yn cael eu prosesu drwy’r swyddfa Panel yn Ninbych gan Sian Jones, Swyddog Gweinyddol y Panel.

Cysylltwch â Sian am fwy o wybodaeth ac i archebu ffurflenni DBS.

Ebost: [email protected]

Ffôn: 01745 817584

Ein polisi yw y dylai gwiriad DBS cael ei adnewyddu bob 4 mlynedd Ar hyn o bryd dim ond rydym yn gallu prosesu ffurflenni papur.

Ewch i wefan y Panel am fwy o wybodaeth am y broses DBS a chrynodeb o gymhwysedd