Dyddiadur Cyrsiau a Chynadleddau

Cliciwch ar y penawdau glas am fwy o fanylion

Cwrs Dyddiad Lleoliad

Cwrs Sacramentau i Flaenoriaid

Cliciwch yma am Llawlyfr

Derbynir enwau yn awr ar gyfer cyrsiau 2019
Diwrnod Hyfforddiant i Staff Plant ac Ieuenctid 16 Hydref 2019 Coleg Trefeca
3 Cwrs Pregethwyr Lleyg Gogledd Cymru 24 Hydref 2019 Bangor
Christian Vision for Men 26 Hydref 2019
7yh
Sandfields, Port Talbot
Christian Vision for Men 27 Hydref 2019
11yb
Sandfields, Port Talbot
Encil Gweinidogion 7-8 Tachwedd 2019 Coleg y Bala