Dyddiadur Cyrsiau a Chynadleddau

Cliciwch ar y penawdau glas am fwy o fanylion

Cwrs Dyddiad Lleoliad

Cwrs Sacramentau i Flaenoriaid

Cliciwch yma am Llawlyfr

Derbynir enwau yn awr ar gyfer cyrsiau 2020
Cwrs Arwain Addoliad  a Phregethu

14 Tachwedd 2019

28 Tachwedd 2019

Yna pharhau ar ôl y Nadolig

Bangor
Cwrs Ymgeiswyr ac Arweinwyr Newydd (wythnos 2) 13-16 Ionawr, 2020 Coleg Trefeca
Hyfforddiant i Arweinwyr Eglwysig 14 Ionawr, 2020 Coleg Trefeca

Hyfforddiant Scripture Union i weithwyr ieuenctid

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

20 Ionawr, 7:30-9:30 Eglwys Bae Cinmel LL18 5EY
Defnyddio IT mewn Gwasanaeth 10am – 12am
Ionawr 31,  2020  Chwefror 7,  2020  Chwefror 28, 2020
Aberystwyth
Gweinidogaethu’n effeithiol efo plant a theuluoedd – hyfforddiant i weinidogion, blaenoriaid, gweithwyr a staff plant ac ieuenctid 18-19 Mai, 2020 Coleg y Bala
Encil Gweinidogion 2020 4-5 Mehefin, 2020 Coleg Trefeca
Cwrs Ymgeiswyr ac Arweinwyr Newydd (wythnos 3) 22-26 Mehefin, 2020 Coleg Trefeca
Cwrs Ymgeiswyr ac Arweinwyr Newydd (wythnos 4) 7-10 Medi, 2020 Coleg y Bala