Dyddiadur Cyrsiau a Chynadleddau

Gohiriwyd pob cwrs tan ddiwedd mis Mai. Bydd cyrsiau yn cael eu hail-drefnu yn y dyfodol.

Cliciwch ar y penawdau glas am fwy o fanylion

CwrsDyddiadLleoliad

Cwrs Sacramentau i Flaenoriaid

Cliciwch yma am Llawlyfr

Derbynir enwau yn awr ar gyfer cyrsiau 2020
Cwrs Arwain Addoliad  a Phregethu

14 Tachwedd 2019

28 Tachwedd 2019

Yna pharhau ar ôl y Nadolig

Bangor
Defnyddio IT mewn Gwasanaeth10am – 12am
Ionawr 31,  2020  Chwefror 7,  2020  Chwefror 28, 2020
Aberystwyth
Defnyddio IT mewn Gwasanaeth

6pm-8.30pm, Mawrth 18fed, 2020

Ebrill 1af, & Ebrill 22ain

Festri Llanddarog SA32 8NS
Defnyddio IT mewn GwasanaethYn dod yn fuanArdal Wrecsam
Gweinidogaethu’n effeithiol efo plant a theuluoedd – hyfforddiant i weinidogion, blaenoriaid, gweithwyr a staff plant ac ieuenctid18-19 Mai, 2020Coleg y Bala
Encil Gweinidogion 20204-5 Mehefin, 2020Coleg Trefeca

Iacháu Calonnau, Trawsnewid Cenhedloedd

(http://caersalem.com/cymodi/)

19-21 Mehefin, 2020Capel Caersalem, Caernarfon
Cwrs Ymgeiswyr ac Arweinwyr Newydd (wythnos 3)22-26 Mehefin, 2020Coleg Trefeca
Gwyl Coda Cymru24-26 Gorffennaf, 2020Llanidloes, SY18 6JA
Cwrs Ymgeiswyr ac Arweinwyr Newydd (wythnos 4)7-10 Medi, 2020Coleg y Bala
Dydd Hyfforddiant Staff, Plant ac Ieuenctid7 Hydref, 2020Coleg Trefeca