Dyddiadur Cyrsiau a Chynadleddau

Cliciwch ar y penawdau glas am fwy o fanylion

Cwrs Dyddiad Lleoliad

Cwrs Sacramentau i Flaenoriaid

Cliciwch yma am Llawlyfr

Derbynir enwau yn awr ar gyfer cyrsiau 2019
Cwrs Arwain Addoliad  a Phregethu

14 Tachwedd 2019

28 Tachwedd 2019

Yna pharhau ar ôl y Nadolig

Bangor
Cwrs Ymgeiswyr ac Arweinwyr Newydd (wythnos 2) 13-16 Ionawr, 2020 Coleg Trefeca
Gweinidogaethu’n effeithiol efo plant a theuluoedd – hyfforddiant i weinidogion, blaenoriaid, gweithwyr a staff plant ac ieuenctid 18-19 Mai, 2020 Coleg y Bala
Cwrs Ymgeiswyr ac Arweinwyr Newydd (wythnos 3) 15-18 Mehefin, 2020 Coleg Trefeca
Cwrs Ymgeiswyr ac Arweinwyr Newydd (wythnos 4) 7-10 Medi, 2020 Coleg y Bala