Dyddiadur Cyrsiau a Chynadleddau

Gohiriwyd pob cwrs tan ddiwedd mis Mai. Bydd cyrsiau yn cael eu hail-drefnu yn y dyfodol.

Cliciwch ar y penawdau glas am fwy o fanylion

Cwrs Dyddiad Lleoliad

Cwrs Sacramentau i Flaenoriaid

Cliciwch yma am Llawlyfr

Derbynir enwau yn awr ar gyfer cyrsiau 2020
Cwrs Arwain Addoliad  a Phregethu

14 Tachwedd 2019

28 Tachwedd 2019

Yna pharhau ar ôl y Nadolig

Bangor
Defnyddio IT mewn Gwasanaeth 10am – 12am
Ionawr 31,  2020  Chwefror 7,  2020  Chwefror 28, 2020
Aberystwyth
Defnyddio IT mewn Gwasanaeth

6pm-8.30pm, Mawrth 18fed, 2020

Ebrill 1af, & Ebrill 22ain

Festri Llanddarog SA32 8NS
Defnyddio IT mewn Gwasanaeth Yn dod yn fuan Ardal Wrecsam
Gweinidogaethu’n effeithiol efo plant a theuluoedd – hyfforddiant i weinidogion, blaenoriaid, gweithwyr a staff plant ac ieuenctid 18-19 Mai, 2020 Coleg y Bala
Encil Gweinidogion 2020 4-5 Mehefin, 2020 Coleg Trefeca

Iacháu Calonnau, Trawsnewid Cenhedloedd

(http://caersalem.com/cymodi/)

19-21 Mehefin, 2020 Capel Caersalem, Caernarfon
Cwrs Ymgeiswyr ac Arweinwyr Newydd (wythnos 3) 22-26 Mehefin, 2020 Coleg Trefeca
Gwyl Coda Cymru 24-26 Gorffennaf, 2020 Llanidloes, SY18 6JA
Cwrs Ymgeiswyr ac Arweinwyr Newydd (wythnos 4) 7-10 Medi, 2020 Coleg y Bala
Dydd Hyfforddiant Staff, Plant ac Ieuenctid 7 Hydref, 2020 Coleg Trefeca