Detholiad o emynau, salmau, darlleniadau a gweddïau i’n hannog i nesáu at Iesu o ddydd i ddydd.

CD LLAWNDefosiwn 1


Defosiwn 2Defosiwn 3Defosiwn 4Defosiwn 5Defosiwn 6Defosiwn 7