Digwyddiadau

Pryd? D Iau Tachwedd 7fed – Gwener 8fed 2019
Lle? Coleg y Bala
Be? 24ain awr i encilio yng nghwmni cyd-weinidogion – cyfle i gamu nôl, cymdeithasu, cyd-fyfyrio a chael ysbrydoliaeth. Bydd Parch Neil Kirkham yn arwain yr astudiaethau.
I bwy? Gweinidogion EBC – presennol ac wedi ymddeol

Rhaglen:
DYDD IAU
12- Cyrraedd ar gyfer cinio poeth
1pm – Addoliad, astudiaeth Feiblaidd a chyfle i drin a thrafod.
4 – Am dro yn lleol
6 – swper, yna noson allan a chymdeithasu (cwis aa)

DYDD GWENER
8.30 – brecwast, addoliad, astudiaeth Feiblaidd , trafodaeth
11.30 – Cyflwyniadau am adnoddau, llyfrau a phrosiectau gwahanol yn ein heglwysi (Os oes gennych chi rywbeth i’w rannu, rhowch wybod)
1pm – cinio a gorffen

Cadw Lle – Does dim cost i fynychu’r encil, ond rhaid cofrestru o flaen llaw. Bydd yn encil dwy-ieithog gyda chyfieithu yn ôl yr angen. Am fwy o fanylion, ac i gofrestru, cysylltwch â Delyth Oswy, Cyd-lynydd Hyfforddiant [email protected] 07986932261 cyn 30.10.19