Digwyddiadau

Hyfforddwr: Roger Carswell

Eglwys Bresbyteraidd Sandfields Porth Talbot SA12 7LS
1 HYDREF 2019 7pm- 9.30pm

NOSON I YSGOGI POB ARWEINYDD CRISTNOGOL

Ar gyfer pwy? Bydd y noson yma yn sbarduno ac arfogi gweithwyr Cristnogol, gweinidogion a blaenoriaid o bob enwad i mestyn allan tu draw i furiau’r eglwys, efo neges grymus yr Efengyl.

Cost? Gall staff EBC dderbyn cyfraniad tuag at gost teithio a llety, drwy’r Adran Hyfforddiant.
Cysylltwch â [email protected]

Llety? Trefnwyd telerau arbennig efo gwesty’r Best Western Aberavon Beach (£70 y stafell y noson, yn cynnwys brecwast). Cysylltwch â Parch Tim Hodgins.

Bydd y digwyddiad yn Saesneg. i gofrestru, neu am wybodaeth bellach, cysylltwch a’r Parch Tim Hodgins, Eglwys Bresbyteraidd Sandfields, [email protected] 07548 594240.