Digwyddiadau

Fel y gwyddoch erbyn hyn, mae’r Eglwys wedi mabwysiadu Cynllun Golud yn ein Cymanfa y flwyddyn diwethaf. Mae’r Cynllun yn cael ei hyrwyddo gan Is-bwyllgor y Chwiorydd, gyda’r nod o sicrhau fod ffydd yn cael ei drysori wrth ymateb i Dementia.  

Mae dementia yn broblem iechyd sy’n tyfu yng Nghymru ac mae’n fwy na phosibl eich bod yn cael profiad uniongyrchol gydag aelod o’r teulu, cymydog neu rywun yn yr eglwys. 

Mae’n debygol iawn hefyd y byddwn yn cyfarfod â phobl sy’n byw gyda dementia a’u gofalwyr yn ystod ein gwaith. Felly, mae’n gwneud synnwyr i fod mor wybodus â phosibl fel y gallwn weinidogaethu’n sensitif ac yn ddeallus. 

Mae’r sesiwn Ffrindiau Dementia sy’n cael ei rhedeg gan Gymdeithas Alzheimer’s yn gyflwyniad ardderchog i ddementia ac rydyn ni’n gwybod y bydd yn ddefnyddiol ac yn llawn gwybodaeth i chi. 

Fel rhan o nod y Cynllun, yr ydym yn awyddus i sicrhau eich bod i gyd yn cael derbyn lefel o ymwybyddiaeth o ddementia i fod yn un o Ffrindiau Dementia. 

Yr ydym yn eich gwahodd felly i fynychu’r sesiwn Ffrindiau Dementia ar gyfer Gweinidogion ar ddydd Iau, 7fed o Orffennaf.                                                                                                                                                                                                                                   Mi fydd y sesiwn yn cael ei chynnal dros zoomrhwng 10-11.00 y bore. 

Os yw’r dyddiad yn angyfleus yna bydd sesiwn arall yn cael ei chynnal ar ddydd Mercher, Gorffennaf 13eg rhwng 10-11.00 dros zoom. Gweler y linc isod.

Os ydych yn gallu rhoi gwybod o flaen llaw eich bod yn bwriadu mynychu, byddai hynny’n dderbyniol iawn.

Gyda diolch i chi am eich amser gyda hyn.

Cofion

Carys Davies

Cydlynydd Rhaglen Golud 

Ffrindiau Dementia Friends

https://us02web.zoom.us/j/85860156200?pwd=MzVhM2NQVDJUbGJvSlprU3B3Qm5IZz09

Meeting ID: 858 6015 6200

Passcode: 504188