Newyddion

Eglwys Bresbyteraidd Cymru

Newyddion 5.07.24

Arweinydd yr Eglwys yn llongyfarch y Prif Weinidog Newydd

 Mae’r Parch Nan Powell Davies, Ysgrifennydd Cyffredinol Eglwys Bresbyteraidd Cymru wedi llongyfarch Syr Keir Starmer, prif weinidog newydd y Deyrnas Unedig.

‘Rydym yn llongyfarch y prif weinidog newydd a’r llywodraeth newydd y bydd yn ei ffurfio. Rydym yn falch iawn o’i glywed yn sôn am ei awydd i wasanaethu’r cyhoedd, pa un a oeddent wedi pleidleisio drosto ai peidio. Hoffem sicrhau ein gweddïau drosto a’i lywodraeth wrth iddo geisio lles cyffredinol ein cymdeithas.

Yma yng Nghymru, byddwn yn tynnu ei sylw’n arbennig at yr heriau cymdeithasol niferus sy’n ein wynebu. Yr ydym yn bryderus iawn ar hyn o bryd am y sefyllfa sy’n wynebu Port Talbot gyda chau Gwaith Dur Tata yn debygol. Mae ein rhan a’n cyfraniad yn fawr ym Manc Bwyd a Banc Dillad y dref ac rydym wedi gweld cynnydd mawr yn nifer y bobl sydd angen cymorth. Os bydd y gwaith dur yn mynd, rydym yn ofni am les cymuned fawr. Byddem yn ei annog i gwrdd â Tata ar unwaith a sicrhau dyfodol tecach i’r dref. Mae Tata wedi elwa’n fawr o gronfeydd y llywodraeth ac mae angen dangos agwedd fwy moesegol yn y modd y maent yn cynnal busnes’.

Diwedd

Am gyfweliadau cysylltwch a Gethin Russell-Jones, Swyddog y Wasg, 07378 309268