Newyddion

Isod fe welwch cyrsiau a fydd yn cael eu cynnal yng Ngoleg y Bala.

**Mae’r cyrsiau yma i gyd trwy gyfrwng y Gymraeg**

  • 4-22ain o Fawrth, 2024. Hanes y Pasg i Ysgolion Cynradd.

Am fwy o wybodaeth neu i ofyn cwestiwn, cysylltwch gyda Coleg y Bala: colegybala@ebcpcw.cymru