Newyddion

Darllenwch isod am fwy o wybodaeth am gyrsiau sy’n digwydd yng Ngholeg y Bala eleni:

 

**Nodir bod y cyrsiau yma trwy gyfrwng y Gymraeg

 

 

DISGLAIR

 

 • 21-22ain o Orffennaf, 2024
 • Penwythnos i annog ein gilydd i geisio Iesu ac i gredu y gallwn trawffurfio ein cymunedau gyda’i gariad Ef.
 • Mae croeso i ferched o bob oed i ymuno o 15+.

AM FWY O WYBODAETH, CYSYLLTWCH AG: colegybala@ebcpcw.cymru / 01678520565

 

CYRSIAU HAF IEUENCTID 2024

 

CWRS HAF 2024

 • 29ain o Fehefin – 2il o Awst
 • Gwersyll Haf i blant 11-14 oed
 • Cost y digwyddiad yma fydd £130, mae hyn yn cynnwys a llety, bwyd a’r gweithgareddau
 • Fydd gemau, crefftau, chwaraeon, gweithgareddau ar y llyn, s’mores o amgylch y tân a llawer mwy
 • Trip (wedi bod i Flip out, Bounce Below, Tree Tops, Glasfryn a mwy)
 • Byddwn yn edrych ar y Ffydd Gristnogol a sut mae’n berthnasol i ni heddiw

AM FWY O WYBODAETH, CYSYLLTWCH AG: colegybala@ebcpcw.cymru / 01678520565

 

ANRHEFN

 • 12fed-15fed o Awst, 2024
 • Penwythnos i blant 8-11 oed

AM FWY O WYBODAETH, CYSYLLTWCH AG: colegybala@ebcpcw.cymru / 01678520565

SOULED OUT 

 • 17eg-22ain o Awst, 2024
 • Penwythnos i blant Ieuenctid (15+), myfyrwyr ac oedolion ifanc.

AM FWY O WYBODAETH, CYSYLLTWCH AG: colegybala@ebcpcw.cymru / 01678520565