Newyddion

Dymuna Eglwys Bresbyteraidd Cymru fynegi ei chydymdeimlad gyda staff, disgyblion a rhieni Ysgol Dyffryn Aman a’r gymuned yn ehangach yn dilyn y digwyddiad dychrynllyd yno ddydd Mercher.

Mewn cyfarfod o Adran Eglwys a Cymdeithas yr Eglwys fore tranoeth y digwyddiad, penderfynwyd ymestyn cymorth ymarferol, a chynhaliaeth ysbrydol i bwy bynnag a fydd yn dymuno hynny drwy gynnig cefnogaeth ein gweithwyr a’n canolfannau.

Mae datrys yr amgylchiadau tu cefn i droseddau sy’n ymwenud â chyllyll angen mewnbwn a chefnogaeth y gymdeithas yn gyfan. Parhawn i godi’n llais ac i weithio fel Eglwys tuag at hyrwyddo heddwch a chymod yn ein cymunedau gan fod yn ymwybodol iawn nad gofid gwledydd eraill yw trais cyllyll, ond ein gofid ninnau yma hefyd.

Byddwn yn parhau i ddyrchafu pawb a effeithwyd gan y digwyddiad trist hwn yn ein gweddiau.

Diwedd

Am gyfweliadau cysylltwch a Gethin Russell-Jones, Swyddog y Wasg, 07378 309268