Newyddion

Annwyl Gyfeillion

Yr wyf yn atodi i’r neges hon ganllawiau diweddaraf Llywodraeth Cymru ar addoli yn ein heglwysi. Fel yr ydych wedi deall mae’n siŵr, mae’r newid pennaf yn ymwneud â caniatâd i ganu yn y gynulleidfa, boed o dan do neu yn yr awyr agored. Wedi nodi hyn, mae’n bwysig diweddaru eich Asesiad Risg, gan gymryd sylw yn arbennig o’r canllawiau mewn perthynas â lefel y canu, agosrwydd at gantorion eraill ayb. Yr ydym yn ddiolchgar am y rhyddid newydd hwn, ond yn pwysleisio eto ein cyfrifoldeb i wneud yr hyn a fedrwn i ddiogelu eraill rhag ledaeniad y feirws yma. Ymhellach, gan fod y canllawiau newydd hyn i’w hymarfer yn ddelfrydol mewn ardaloedd lle y mae cyfradd presenoldeb y feirws yn y gymuned yn llai na 50 mewn 100,000 o bobl, dylech ystyried cyfyngu ar y rhyddid hwn os yw y ffigyrau yn fwy yn eich ardal chwi. Medrwch ddod o hyd i lefel cyfredol heintio y boblogaeth drwy ymweld â safle Iechyd Cyhoeddus Cymru – https://public.tableau.com/app/profile/public.health.wales.health.protection/viz/RapidCOVID-19virology-Public/Headlinesummary (O glicio ar ‘Cases by MSOA’ ac yna dewis ‘7 day rolling average) Rydym yn ymwybodol fod hyn yn golygu addasu fel y mae sefyllfa yn newid, ond hefyd yn ymwybodol o’n cyfrifoldebau i eraill.

Dyma’r linc i ganllawiau diweddaraf Llywodraeth Cymru:
https://llyw.cymru/canllawiau-ar-ailagor-mannau-addoli-coronafeirws-html

Yn rhwymau’r efengyl

Marcus Robinson
Llywydd y Gymanfa Gyffredinol

Meirion Morris
Ysgrifennydd Cyffredinol