Newyddion

Eglwys Bresbyteraidd Cymru

1 Mawrth 2024

Ar Ddydd Gŵyl Dewi eleni, mae Ysgrifennydd Cyffredinol Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn annog y llywodraeth i wrando cri ffermwyr a phreswylwyr Cymru.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ei chynlluniau cymhorthdal ​​fferm newydd, gan gynnwys ailwampio mawr ar gymorthdaliadau fferm yng Nghymru a elwir yn Gynllun Ffermio Cynaliadwy (SFS). Byddai’r cynigion yn ei gwneud yn ofynnol i ffermwyr ymrwymo 10% o dir amaethyddol i’w ddefnyddio ar gyfer coed a 10% ar gyfer cynefinoedd bywyd gwyllt.

 Mae ffermwyr ac arweinwyr cymunedol yn protestio yn erbyn y mesurau hyn, gan ofni y byddan nhw’n cael effaith ddinistriol ar ffermwyr ac ar yr economi wledig yng Nghymru. Bu miloedd o ffermwyr yn cymryd rhan mewn gorymdaith brotest ym Mae Caerdydd yr wythnos hon, gyda’r bwriad o sicrhau bod eu lleisiau’n cael eu clywed.

 Dywedodd y Parch Nan Powell Davies, Ysgrifennydd Cyffredinol eglwys Bresbyteraidd Cymru: ‘Cadarnleoedd gwledig Cymru yw crud ein bywyd cenedlaethol. Dyma’r lleoedd y mae’r Gymraeg wedi ei siarad a’i hanrhydeddu; lle mae cymunedau wedi ymgasglu mewn gweddi a mawl ar draws canrifoedd. Mae ein ffermwyr a’u teuluoedd yn helpu i fwydo’r genedl. Mae angen inni ofalu amdanynt a gwrando ar eu cri. Er ein bod yn cefnogi’r angen i warchod yr amgylchedd, nid oes angen iddo fod ar draul ffermwyr a’r rhai sy’n byw yng nghefn gwlad Cymru.

Yn ystod Adeg y Grawys, cawn ein hatgoffa o Ioan Fedyddiwr a baratôdd y ffordd ar gyfer Iesu. Dywedir ei fod yn ‘lais yn crio’r anialwch.’ Mae pobl gyffredin Cymru yn crio ym mannau gwledig y genedl ac anogwn Lywodraeth Cymru i glywed eu llef.’

Diwedd

Am gyfweliadau cysylltwch, Gethin Russell-Jones, Swyddog y Wasg, 07378 309268