Newyddion

Mae Capel Tudweiliog wedi dilyn syniad Gofalaeth Pwllheli!

Beth am i chi roi baner o flaen eich capel?

Pam y dyluniad hwn?

  • Cyfleu cariad yr Arglwydd nid Ei farn. Gobeithiwn bydd pobl ar ôl y cyfnod hwn yn gweld y gras a ddangosodd y capel tuag at eu cymdeithas.
  • Lliwiau’r enfys – dangos undod â GIG.
  • Ennill yr enfys yn ôl!

Mae cyfeiriad Facebook y capel hefyd ar y faner.

Prynwyd y faner o www.bannerworld.co.uk/.

Pris: e.g. un faner 8 ’x 2’ gyda hem wedi’i atgyfnerthu am £54 + TAW + postio OND gallwch brynu tair baner (yn defnyddio’r un templed) am £60 + TAW + postio!

Gallaf roi’r templad i chi. Mae’n bwysig iawn eich bod chi’n ymweld â’r safle lle rydych chi’n bwriadu gosod y faner, er mwyn cael yr union fesuriadau!

Ffoniwch neu e-bostiwch am fwy o wybodaeth. [email protected]