Newyddion

Hoffem gydnabod a llongyfarch y Gweinidogion a’r Blaenoriaid canlynol am eu ffyddlondeb dros y nifer o flynyddoedd.

 

Sasiwn y Gogledd, Ebrill 23 – Capel Berea Newydd, Bangor

Hoffem longyfarch y Gweinidogion yma a chydnabod ordeinio ers 60 mlynedd:

Parchg. John Owen, Rhuthun

Parchg. Robert Capon, Benllech

 

Hoffem longyfarch y Gweinidog yma a chydnabod ordeinio ers 40 mlynedd:

Parchg. Hugh Pritchard , Llangefni

 

Hoffem longyfarch y Gweinidogion yma a chydnabod a llongyfach blaenoriaid wedi eu hordeinio ers 60 mlynedd:

Gorllewin Gwynedd:

Mr William Hughes, Pencaenewydd.

 

Conwy – Dyfrdwy:

Dafydd E. Evans, (Parc, Y Bala) Tegid a Llanfor wedyn.

 

Môn:

Hugh Richard Williams, Bethesda, Cemaes

 

Hoffem longyfarch y Gweinidogion yma a chydnabod a llongyfach blaenoriaid wedi eu hordeinio ers 50 mlynedd:

Môn:

Robyn Williams Hyfrydle, Caergybi

Gwilym John Roberts (Lerpwl 1974)

Arfon Williams (Disgwylfa, Gaerwen 1974)

 

Hoffem longyfarch y Gweinidogion yma a chydnabod a llongyfach blaenoriaid wedi eu hordeinio ers 40 mlynedd:

Môn:

Y Parchg Gerallt Lloyd Evans (fel Blaenor)

Myfyr Williams, Lôn y Felin

Gwyn Jones, Horeb, Brynsiencyn

John Edwards (Dyffryn Clwyd 1984)

 

Arfon:

Mr Geraint Clwyd-Jones, Seilo

Y Parchg Gwenda Richards, Horeb, Rhostryfan (fel blaenor)

 

Gorllewin Gwynedd:

Dr Gwynne Wheldon-Evans, Capel Y Porth, Porthmadog.

Mrs Alwena Watkins, Capel Jerusalem, Garndolbenmaen.

 

Conwy – Dyfrdwy

Mr. R.Eryl Edwards (Glanaber Llanuwchllyn)

Mr. E. Glyn Evans, (Glanaber, Llanuwchllyn).

 

Dyffryn Clwyd

Y Parchedig O. Aneurin Owen (fel blaenor)

Mr Bryn H. Jones (Y Groes)

Mr J. Lloyd Edwards (Y Groes)

Mrs Heulwen Edwards (Y Groes)

Mr Huw LI. Jones (Bethel, Caerwys/Afonwen)

Mr Brynmor Roberts (Aelod yn Trefnant)

Mrs Gwyneth Parry (Y Waen, Bodfari)

Mr E. Dilwyn Jones (Aelod yn Salem, Llanfair Dyffryn Clwyd)

Mr John A. N. Hughes (Y Rhiw, Pwilglas)

Mr Geraint P. Lloyd (Aelod yn yr Henaduriaeth)

 

Sasiwn y De, Mai 1, 2024 – Capel Babell Zion Newydd, Caerfyrddin

 

Hoffem longyfarch y Gweinidogion yma a chydnabod a llongyfach blaenoriaid wedi eu hordeinio.

 

Hoffem longyfarch y Gweinidog yma a chydnabod a llongyfach blaenoriaid wedi eu hordeinio ers 70 mlynedd:

 

Henaduriaeth Ceredigion a Gogledd Penfro

Y Parchedig Elwyn Pryse, Capel y Garn

 

Hoffem longyfarch y Gweinidogion yma a chydnabod a llongyfach blaenoriaid wedi eu hordeinio ers 40 mlynedd:

Mrs Nancy Davies, Eglwys Unedig Bethel a Choed-y- Bryn

Mrs Llinos Evans, Eglwys Unedig Bethel a Choed-y-Bryn

Mr John Roberts, Capel y Morfa, Aberystwyth

Mr Cliff Williams, Tabernacl, Aberaeron

 

Henaduriaeth Morgannwg Llundain

Mr Emyr Jenkins, Y Crwys, Caerdydd

 

Hoffem longyfarch y Gweinidog yma a chydnabod a llongyfach blaenoriaid wedi eu hordeinio ers 50 mlynedd:

Henaduriaeth Myrddin

Mr John Knott, Bancycapel

 

Hoffem longyfarch y Gweinidogion yma a chydnabod a llongyfach blaenoriaid wedi eu hordeinio ers 40 mlynedd:

Mr John Jones, Triniti, Llanelli

Mr Bill Griffiths, Bryn Seion, Llangennech

Mr Royston Morgan, Bryn Seion, Llangennech

 

 

Sasiwn y Dwyrain, Mai 8-9, 2024, Park End, Caerdydd

 

Hoffem longyfarch y Blaenoriaid yma a chydnabod a llongyfach blaenoriaid wedi eu hordeinio ers 50 mlynedd:

Mr. John Breeze, Trinity Llanidloes

Mr. Ifor Jones, Trinity Wrexham

Mr. Derrick Tamblyn-Jones Prestatyn

 

Hoffem longyfarch y Blaenoriaid yma a chydnabod a llongyfach blaenoriaid wedi eu hordeinio ers 40 mlynedd:

Mrs. Patricia Warner (Ringland, Newport)

Miss Lynda Bull (St David’s Uniting)

Mrs. Kath Couchman (St David’s Uniting)