Newyddion

Eglwys Bresbyteraidd Cymru

Newyddion 27/6/24

Ny Ako yn lledaenu cariad ar draws Cymru

Mae grŵp o berfformwyr o Fadagascar ar daith o amgylch Cymru. Mae Ny Ako, sy’n golygu adlais yn Malagasi, yn cynnwys 13 o berfformwyr sydd i gyd wedi cymryd gwyliau blynyddol o’u swyddi arferol i fod yn rhan o’r daith hon. Cyn pandemig byd-eang 2020, daeth Ny Ako i Gymru ac Ewrop bob dwy flynedd a dyma’r tro cyntaf i’r ensemble ddychwelyd i Gymru ers effaith COVID 19. Trwy ddawns, cerddoriaeth, cân a’r gair llafar, maent yn gobeithio cyflwyno’r genedl i ddiwylliant cyfoethog Madagascar.

Mae’r daith wedi’i threfnu gan Miara Rabearisoa, gweithiwr galluogi cenhadol gydag Eglwys Bresbyteraidd Cymru, ond yn hanu o Fadagascar.

Dywedodd Miara: ‘Mae cysylltiad cryf rhwng Madagascar a Chymru. Roedd y cenhadon cyntaf a aeth i Madagascar o Geredigion. Cyrhaeddodd David Jones a Thomas Bevan ym Madagascar yn 1820 trwy wahoddiad Radama, brenin Madagascar. A phan gyrhaeddon nhw, fe ddechreuon nhw ysgol, eglwys a dysgon nhw’r iaith, Malagasi. Cyfieithasant y Beibl cyntaf i’n hiaith, ac yr oedd ei safon lenyddol ac ysgolheigaidd yn enwog trwy Affrica.

‘Erbyn hyn mae miliynau o Gristnogion ym Madagascar. Yn wir, mae mwy na 60% o’r bobl Malagasi yn galw eu hunain yn Gristnogion, ac rydym mor ddiolchgar am yr hyn a ddechreuodd y cenhadon Cymreig yn ein gwlad. Ny Ako yw ein ffordd ni o ddweud diolch i bobl Cymru. Rydym yn adlais o’r cenhadon Cymreig a beryglodd eu bywydau wrth ddod â’r efengyl i ni ddau gan mlynedd yn ôl.

‘Mae ein cyngherddau yn llawen ac yn llawn cynhesrwydd Malagasi. Gobeithiwn y bydd pawb sy’n dod yn teimlo’r cariad sydd yn ein calonnau at bobl Cymru’.

Mae Miara, ynghyd â’i wraig y Parch. Rebecca Lalbiasangi (gweinidog yn Eglwys Bresbyteraidd Cymru) a’u dwy ferch yn byw yng nghanolbarth Cymru.

Diwedd

Nodiadau: Mae’r lluniau atodedig yn cynnwys Miara ac aelodau o Ny Ako.

Am gyfweliadau cysylltwch a Gethin Russell-Jones, Swyddog y Wasg, 07378 309268